Lê Thị Phương Nga

  • PDF
  • Print
  • E-mail

LÊ THỊ PHƯƠNG NGA

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Lê Thị Phương Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11-11-1976

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng bộ môn Phát hành, khoa Xuất bản-Phát hành, Đại học Văn hóa Hà Nội.

Chỗ ở riêng: Khu C tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại cq: 0438511971

Điện thoại nr: 0438695584

Fax: 0438695584

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II. Luận án tiến sĩ

Tên luận án: Nghiên cứu hoạt động quản lý xuất bản sách giáo khoa ở Việt Nam từ năm 1993 đến nay

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Thức và TS. Phạm Việt Long

Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa

Mã số: 62 31 73 01

Ngày và nơi bảo vệ: 31-5-2011 tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

III. Hoạt động khoa học

3.1. Đề tài khoa học cấp Bộ/Tỉnh

- Thị trường băng đĩa Việt Nam, thực trạng và giải pháp quản lý, thành viên tham gia.

- Quản lý thị trường game online ở Việt Nam, thành viên tham gia.

Đã công bố 09 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

 

 

Thăm dò ý kiến về: Mô hình tổ chức, quản lý Lễ hội đền Trần Nam Định

Bạn chọn phương án nào?
 

Đang Online

Có 14 khách đang online

Phân Viện tại TP. Huế

Năm 1999 tại cố đô Huế, một thành phố văn hoá, nhờ sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ và địa phương, thêm một Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật nữa đã được thành lập...

Phân Viện tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 1996, Phân Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật nay là phân viên Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam đã được thành lập tại TP Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Âm nhạc và Múa ở phía Nam...